Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Jubileusze i festyny

Spis treści:

 1. 5-lecie istnienia szkoły
 2. Dzień Pracy Dla Państwa
 3. Uroczystość przekazania nowego budynku szkolnego
 4. 70-lecie istnienia szkoły
 5. 80-lecie istnienia szkoły
 6. Festyn 2005
 7. Festyn 2007
 8. Festyn 2008
 9. Festyn 2009
 10. 85-lecie istnienia szkoły i festyn szkolny
 11. Dzień Rodziny
 12. Dzień Rodziny 2015
 13. 90-lecie istnienia szkoły
 14. Dzień Rodziny 2016
 15. Festyn 2017
 16. Festyn 2019

 


 

19. czerwca 1930 r. - 5-lecie istnienia szkoły

5-lecie istnienia szkoły obchodzono w Boże Ciało. Z tej okazji urządzono wystawę prac dzieci szkolnych. Przy urządzeniu wystawy uwzględniono następujące działy:

 • organizacje szkolne - sklepik, SKO
 • dział robót, rysunków, przyrody, geografii, rachunków, polskiego, pomocy szkolnych

Poza wystawą pokazano ćwiczenia gimnastyczne na placu szkolnym oraz przeprowadzono bezpłatną loterię fantową na koszt sklepiku szkolnego. Wystawę odwiedził Przewodniczący Dozoru Szkolnego ks. Jan Łabęda oraz członek Jan Rozenberg. Wystawę zwiedziło ponad 250 osób.

 

 

10. listopada 1934 r. - Dzień Pracy Dla Państwa

Z okazji 16-lecia odzyskania niepodległości szkoła oraz mieszkańcy wsi zorganizowali po raz pierwszy Dzień Pracy Dla Państwa. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji, okolicznych szkół, samorządu, policji itp. Z tej okazji posadzono kilkaset drzew wzdłuż drogi. Drzewa sadzili goście, starsi i młodzież szkolna. Po pracy odbyła się zabawa. Przygrywała orkiestra, bawiła się nie tylko młodzież, ale również starsi i dzieci.

 

 

13. września 1964 r. - Uroczystość przekazania nowego budynku szkolnego

13. września 1964 r. odbyła się w Rząsawie uroczystość przekazania nowej szkoły oraz 50-lecie pracy nauczycielskiej kierownika szkoły Stanisława Tyma. Przy organizowaniu uroczystości pomagał Komitet Rodzicielski i POM, który jest zakładem opiekuńczym. POM przekazał 1000zł na urządzenie przyjęcia, pomagał przy wyrównywaniu terenu, urządzeniu sceny, zainstalowaniu głośników i mikrofonu. Na program uroczystości złożyła się część oficjalna i artystyczna w wykonaniu dzieci szkolnych. Przemówienia wygłosili:

 • przewodniczący GRN Wacław Anzorge
 • zastępca przewodniczącego PPRN Z. Wojciechowski
 • kierownik szkoły Stanisław Tym
 • uczeń klasy szóstej Paweł Kurek

Po uroczystości otwarcia, odbyła się loteria fantowa i zabawa rodziców urządzona przez Komitet Rodzicielski.

 

 

17. września 1995 r. - 70-lecie istnienia szkoły

Uroczystość rozpoczęła się od przeprowadzenia sztandaru do kościoła, gdzie odbyło się jego poświęcenie. Poczet sztandarowy stanowili rodzice: Lucyna Głąb, Franciszek Mikuta, Bogumiła Trzcińska. Przemarszowi towarzyszyła orkiestra dęta, zaproszeni goście i grono pedagogiczne. Obrządku poświęcenia sztandaru dokonał ks. Stanisław Galasiński. Po mszy, już w sali gimnastycznej, pan dyrektor Andrzej Rydz przywitał zaproszonych gości. Po powitaniu gości wprowadzono poczet sztandarowy i uczniowie złożyli przysięgę. Następnie pan dyrektor odczytał historię szkoły, po czym przemawiali goście. Zaproszenie nasze przyjęli, m.in.:

 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania UM Częstochowa p. Anna Pawłowska
 • Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta p. Ewa Pachura
 • Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego KO p. Kazimiera Rzepka
 • Wizytator KO p. Jarosław Grzybowski
 • wice-Dyrektor WOM p. Wanda Klepacz
 • Prezes ZOZNP p. Grzegorz Sikora
 • wice-kurator p. Karol Świerczyński
 • Poseł na Sejm RP p. Danuta Polak
 • Członek Zarządu Miasta Częstochowy p. Jan Marek Krykowski
 • Radni: p. Cecylia Chrząstek i p. Zdzisław Nowak
 • Dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowych nr 14, 24 i 25.
 • emerytowani nauczyciele: M. Sekret, A. Bartelak, A. Bielas
 • rodzice, absolwenci, mieszkańcy Rząsaw

Po części oficjalnej uczniowie klasy ósmej przedstawili fragmenty dramatów współczesnych polskich autorów: Gałczyńskiego, Gombrowicza i Różewicza. Niewątpliwie największą atrakcją części artystycznej był występ aktora p. Artura Barcisia. Artur Barciś wystąpił z krótkim programem, na który składały się opowieści "z przymrużeniem oka" o sobie samym i perfekcyjnie wykonane piosenki.

Po południu rozpoczął się festyn. Główną atrakcją była loteria fantowa. Oprócz loterii były również występy uczniów naszej szkoły, jak i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24, zespołów regionalnych, orkiestry dętej, pokazy sprzętu straży pożarnej.

Obchody 70-lecia zakończyła dyskoteka dla młodzieży i dla dorosłych. Dzięki jubileuszowi uzbieraliśmy ok. 50 mln starych złotych, za które zostały zakupione pomoce naukowe.

 

 

18. maja 2005 r. - 80-lecie istnienia szkoły

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Jana Marczewskiego, ks. Stanisława Buchalskiego, ks. Pawła Maciaszka i ks. Janusza Plaszczyka. We mszy uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele, wielu zaproszonych gości oraz społeczność Rząsaw. Po mszy, w uroczystym pochodzie przemaszerowaliśmy do szkoły, gdzie w Izbie Pamięci był już Prezydent Miasta Częstochowy p. Tadeusz Wrona. Następnie odbyła się część oficjalna. Jako pierwsza wystąpiła pani Dyrektor Grażyna Jędrzejczyk, która przypomniała początki szkoły w Rząsawach. Po pani Dyrektor, głos zabrał Prezydent Miasta Częstochowy p. Tadeusz Wrona. Po prezydencie, głos zabrali zaproszeni goście. Każdy gratulował tak pięknego jubileuszu i życzył zarówno uczniom jak i wszystkim pracownikom szkoły, sukcesu i zadowolenia. Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiła prezentacja historii szkoły. Uczeń klasy piątej Paweł Hertman odczytał opracowaną monografię. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna. Uczniowie w skrócie przedstawili dzieje szkoły. Swą opowieść snuły dwa duchy (byli nimi uczniowie klasy szóstej Mateusz Janus i Tomasz Świstak), które wspominały dawne dzieje związane z istnieniem szkoły w Rząsawach. Na zakończenie jeszcze raz wystąpił prezydent, który podziękował wszystkim uczniom za przepiękny występ.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.:

 • Prezydent Miasta Częstochowa p. Tadeusz Wrona
 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania UM Częstochowa p. Dorota Sobala
 • Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu UM Częstochowa p. Elżbieta Kunicka
 • Przewodniczący NSZZ Solidarność p. Mirosław Kowalik
 • Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ Solidarność p. Dorota Kaczmarek
 • Prezes ZNP w Częstochowie p. Grzegorz Sikora
 • Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach p. Jarosław Grzybowski
 • Dyrektorzy szkół: Gimnazjum nr 20, Zespołu Szkół nr 2 i 3, Szkół Podstawowych nr 14 i 24.
 • Sponsorzy: Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Częstochowie p. Julian Kidawa, Prezes PUH "EKO-STAR" p. Michał Muszyński
 • byli dyrektorzy szkoły: p. M. Sekret, p. A. Bielas, p. A. Rydz, p. G Zielińska (z przyczyn osobistych nie mogła uczestniczyć w uroczystościach)
 • przedstawiciele rodziców
 • emerytowana nauczycielka p. A. Bartelak

19. maja 2005 r. została zaprezentowana mieszkańcom Rząsaw część artystyczna obchodów. Warunki lokalowe nie pozwalały na to, aby w sali gimnastycznej mogli zgromadzić się wszyscy, stąd też takie rozwiązanie.

 

 

2. października 2005 r. - festyn szkolny

 

 

10. czerwca 2007 r. - festyn szkolny


 

czerwca 2008 r. - festyn szkolny