Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Kalendarium

 

 Rok szkolny 2020/2021

 

 

lp.

tematyka

odpowiedzialny

termin

1.       

Rozpoczęcie roku szkolnego

p. Dyrektor

2 września 2020 r.

2.       

Akcja „Sprzątanie Świata”

p. M. Zwolska - John

18 września 2020 r.

3.       

Ślubowanie kl. 1

p. K. Grajcar

październik 2020 r.

4.       

Dzień Postaci z Bajek

p. Z. Świstak,

 p. M. Miarka

5 listopada 2020 r.

5.       

Obchody związane z patronem szkoły i Święto Niepodległości

p. M. Miarka

do 10 listopada 2020 r.

6.       

Andrzejkowe wróżby

SU

30 listopada 2020 r.

7.       

Mikołajki

SU

4 grudnia 2020 r.

8.       

Spotkanie wigilijne

wychowawcy

18 grudnia 2020 r.

9.       

Ferie świąteczne

21 grudnia 2020 r. – 1 stycznia 2021 r.

10.   

Dzień Babci i Dziadka

p. Z. Świstak

21 stycznia 2021 r.

11.   

Podsumowanie  I semestru

p. Dyrektor, SU

 

29 stycznia 2021 r.

12.   

Zabawa karnawałowa

SU

między 6 stycznia  a 17 lutego 2021 r.

13.   

Ferie zimowe

1 – 14 lutego 2021 r.

14.   

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

p. M. Lipartowska

luty 2021 r.

15.   

Pierwszy Dzień Wiosny

Samorząd Uczniowski

19 marca 2021 r.

16.   

Ferie wiosenne

1 – 6 kwietnia 2021 r.

17.   

Podsumowanie projektu „Jem zdrowo i kolorowo”

p. M. Lipartowska, p. K. Grajcar

kwiecień 2021 r.

18.   

Światowy Dzień Ziemi

 

p. Dyrektor

 22 kwietnia 2021 r.

19.   

Konstytucja 3 – Maja

p. T. Staniec

30 kwietnia 2021 r.

20.   

Dzień Europy

p. K.Musialik– Herman

p. M. Krętuś

10 maja 2021 r.

21.   

Egzamin kl.8

25-27 maja 2021 r.

22.   

Dzień Matki

p. A. Łysoń

maj 2021 r.

23.   

Dzień Dziecka i Sportu

p. A. Cygan

1 czerwca 2021 r.

24.   

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

p. M. Miarka,

p. M. Zwolska - John

25 czerwca 2021 r.

 

Propozycja dodatkowych dni wolnych:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

1) szkół podstawowych - do 8 dni;

2) liceów ogólnokształcących i techników - do 10 dni;

3) branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego - do 6 dni;

4) szkół specjalnych przysposabiających do pracy - do 4 dni.

 

12 - 13 listopada 2020 r., 4 – 5 stycznia 2021 r., 25 – 27 maja 2021 r., 4 czerwca 2021 r.

 

Przewidywane terminy zebrań z rodzicami:

23 września 2020 r. godz. 16:30           kl. 1-3 i kl. 5

24 września 2020 r. godz. 16:30 kl. 4 oraz kl. 6-8

 

18 listopada 2020 r. godz. 16:30           kl. 4-8

19 listopada 2020 r. godz. 16:30           kl. 1-3

 

20 stycznia 2021 r. godz. 16:30 kl. 4-8

21 stycznia 2021 r. godz. 16:30 kl. 1-3

 

24 marca 2021 r. godz. 16:30               kl. 4-8

25 marca 2021 r. godz. 16:30               kl. 1-3

 

19 maja 2021 r. godz. 16:30                 kl. 4-8

20 maja 2021 r. godz. 16:30                 kl. 1-3

 

Terminy wystawiania ocen:

1.       semestr:

·         oceny niedostateczne do 21 grudnia 2020 r.

·         oceny proponowane do 13 stycznia 2021 r.

·         oceny ostateczne do 20 stycznia 2021 r.

 

2.       semestr:

·         oceny niedostateczne do 21 maja 2021 r.

·         oceny proponowane do 7 czerwca 2021 r.

·         oceny ostateczne do 14 czerwca 2021 r.