Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Gościli u nas…

ks. bp Teodor Kubina

Polski duchowny katolicki, pierwszy biskup częstochowski. Naszą szkołę odwiedził 27. kwietnia 1931 roku z okazji pasterskiej wizytacji parafii

Teodor Kubina

 

Stanisław Langie

Inspektor szkolny. Wizytował szkołę 20. maja 1935 roku.

 

Danuta Polak

Polski polityk, nauczycielka, poseł na Sejm II i IV kadencji. Naszą szkołę odwiedziła 17. września 1995 roku z okazji 70-lecia szkoły.

Życzenia gości

 

Artur Barciś

Polski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy, reżyser. Naszą szkołę odwiedził 17. września 1995 roku z okazji 70-lecia szkoły.

Artur Barciś

 

Z okazji 70-lecia szkoły gościli także u nas:

 • naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Częstochowy p. Anna Pawłowska
 • przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Częstochowy p. Ewa Pachura
 • dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty p. Kazimiera Rzepka
 • wizytator Kuratorium Oświaty p. Jarosław Grzybowski
 • wicedyrektor Wojewódzki Ośrodek Metodyczny p. Wanda Klepacz
 • prezes ZOZNP p. Grzegorz Sikora
 • wicekurator p. Karol Świerczyński
 • członek Zarządu Miasta Częstochowy p. Jan Marek Krykowski
 • radni: p. Cecylia Chrząstek, p. Zdzisław Nowak

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych ppłk. mgr inż. Stanisław Słyż, zastępca naczelnika ppłk. Jarosław Zawadzki, inspektor starszy kapitan pożarnictwa p. Irena Wołkowicka

Naszą szkołę odwiedzili 30. maja 2000 roku z okazji uroczystych obchodów Dnia Strażaka.

Dzień Strażaka - 2000 r.

 

ks. abp Stanisław Nowak

Polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita częstochowski. Naszą szkołę odwiedził 23. października 2001 roku z okazji pasterskiej wizytacji parafii

ks. abp Stanisław Nowak

 

prof. Leo Barić

Profesor z uniwersytetu w Manchesterze, autorytet w dziedzinie tworzenia edukacyjnych programów prozdrowotnych. Naszą szkołę odwiedził 6. czerwca 2003 roku w związku z realizacją przez naszą szkołę Szkolnego Programu Zdrowia.

Wraz z nim przyjechali:

 • p. Halina Osińska z Ministerstwa Zdrowia
 • p. Małgorzata Nowak z częstochowskiego sanepidu
 • p. Piotr Bilnik z Wydziału Edukacji i Sportu UM Częstochowy

Leo Barić

 

Dorota Sobala

Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Częstochowie. Naszą szkołę odwiedziła w styczniu 2004 roku w ramach programu proprzedsiębiorczości oraz 18. maja 2005 roku z okazji 80-lecia szkoły.

 

Tadeusz Wrona

Polski polityk, samorządowiec, prezydent Częstochowy, poseł na Sejm III kadencji. Naszą szkołę odwiedził w styczniu 2004 roku w ramach programu proprzedsiębiorczości oraz 18. maja 2005 roku z okazji 80-lecia szkoły.

Tadeusz Wrona

 

Z okazji 80-lecia szkoły także gościli u nas:

 • przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ Solidarność p. Dorota Kaczmarek
 • przewodniczący NSZZ Solidarność p. Mirosław Kowalik
 • prezes ZNP w Częstochowie p. Grzegorz Sikora
 • przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy p. Elżbieta Kunicka
 • ówczesny dyrektor delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach p. Jarosław Grzybowski

Zaproszeni goście

 

Walentyna Jałocha

Gwiazda programu TVP2 "Europa da się lubić". Naszą szkołę odwiedziła 18. listopada 2005 z okazji uroczystości szkolnej "Lubimy Europę, Europa lubi nas".

Walentyna Jałocha

 

ks. bp Jan Franciszek Wątroba

Biskup tytularny Bisica, wikariusz generalny, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, doktor teologii. Naszą szkołę odwiedził w ramach wizytacji kanonicznej parafii 5. kwietnia 2006 roku.

ks. bp Jan Wątroba

 

Krzysztof Niedźwiecki

Muzyk popularnego częstochowskiego zespołu Habakuk. Naszą szkołę odwiedził w grudniu 2006. roku.

Krzysztof Niedźwiedzki

 

Piotr Kurpios

Pełniący Obowiązki Prezydenta Miasta Częstochowy. Naszą szkołę odwiedził 19. czerwca 2010 roku z okazji jubileuszu 85-lecia szkoły.

Chwila zadumy

Z okazji 85-lecia szkoły gościli także u nas:

 • p. Małgorzata Deska z Wydziału Edukacji i Sportu UM Częstochowa;
 • p. Maria Przymus z SODN w Częstochowie;
 • p. Maria Sałata z Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Częstochowie;
 • p. Ewa Dworzańska Dyrektorka SP nr 25 w Częstochowie;
 • p. Jacek Włodyka Dyrektor SP nr 42 w Częstochowie;
 • p. Gabriela Zielińska i p. Grażyna Jędrzejczyk - emerytowane dyrektorki naszej szkoły;
 • p. Hanna Bartelak emerytowana nauczycielka  i p. Helena Wawrzak emerytowana księgowa naszej szkoły

Zaproszeni goście

 

Krzysztof Matyjaszczyk

Dnia 10 stycznia odwiedził naszą szkołę Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, aby spotkać się z mieszkańcami naszej dzielnicy.

 

Z okazji Ślubowania kl. I dn. 14 października 2014 r. gościli w naszej szkole:

 • Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy p. Jarosław Marszałek
 • Radny Miasta Częstochowy p. Janusz Danek

 

24 października 2014 r. odbył się w naszej szkole I Międzyszkolny Konkurs "Pokolenie zielonej energii". Z tej okazji gościliśmy

 • p. Małgorzatę Szyc z firmy Fortum, która była współorganizatorem oraz fundatorem głównych nagród
 • p. Marię Przymus i p. Iwonę Dyję z Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie

Wystąpienie p. Szyc z firmy Fortum

 • p. Ewę Panienkowską Inspektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Częstochowie
 • p. Katarzynę Śliwińską i p. Wojciecha Pawła przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Częstochowie

Goście z UM w Częstochowie