Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Projekty europejskie

"Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” - projekt realizowany  w roku szkolnym 2012/2013. W ramach projektu realizowane były zajęcia: muzyczne, matematyczno - przyrodnicze i teatralne.

"Koniec języka za przewodnika" - projekt realizowany w roku szkolnym 2013/2014. W projekcie uczestniczą uczniowie kl. VI. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe - autoprezentacja, kurs języka francuskiego oraz warsztat rozwijające kompetencje kluczowe:humanistyczne z akcentem regionalizmu, artystyczno - muzyczne, artystyczno - plastyczne, trening pamięci.

 "Odkryj w sobie talent" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2020 r. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 4-8. Obejmował on następujące formy wsparcia: zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego, zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki, warsztaty przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, warsztaty matematyczne prowadzone metodą eksperymentu, warsztaty fizyczne prowadzone metodą eksperymentu, warsztaty biologiczne prowadzone metodą eksperymentu. Z powodu pandemii koronawirusa czas realizacji projektu został wydłużony.