Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Klub Europejski “Euro-Szkoła”

 

W związku z planowanym w 2004 roku przyjęciem Polski do Unii Europejskiej, nasza szkoła postanowiła przygotować uczniów do tego historycznego wydarzenia. Celem naszym stało się kształtowanie świadomości europejskiej.

W Szkole Podstawowej nr 51 edukacją europejską objęci są wszyscy uczniowie działający w utworzonym w lutym 2003 roku, Klubie Europejskim "Euro-Szkoła" w oparciu o przygotowany program i statut. Zgodnie z przyjętym programem klubu pragniemy kształcić młodzież w duchu tolerancji i zgody, w pełnym poszanowaniu godności każdego człowieka. Będziemy rozwijać świadomość europejską opartą na wspólnocie historii, religii i kultury.

Klub ma za zadanie:

  • Propagowanie wśród dzieci wiedzy o Unii Europejskiej i organizacjach europejskich;
  • Propagowanie idei integracji między narodami z uwzględnieniem tradycji polskich i szacunku dla własnej historii;
  • Zaszczepienie idei zrozumienia i tolerancji poprzez poznawanie kultury, obyczajów, religii innych krajów Unii;
  • Nawiązanie przyjacielskich kontaktów z młodymi Europejczykami;
  • Współpraca z innymi Klubami w kraju oraz organizacjami o charakterze proeuropejskim;
  • Doskonalenie umiejętności posługiwania się j. angielskim w kontaktach z uczniami z innych krajów europejskich.

Legitymacja Euro-Szkoła

"Euro-Szkoła" organizuje każdego roku obchody Dnia Języków Europejskich.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z różnych imprez organizowanych przez Klub Europejski do 2007 r.:

Najnowszych zdjęć szukaj na stronie.

 

W roku szkolnym 2008/2009 opiekunkami Klubu zostały: p. Klaudia Musialik - Herman i p. Katarzyna Grajcar.

Od roku szkolnego 2011/2012 opiekunką Klubu oraz kroniki została p. Klaudia Musialik - Herman.

Dokumenty dotyczące Klubu Europejskiego "Euro-Szkoła":

ŚciągnijStatut Klubu Europejskiego

ŚciągnijProgram Klubu Europejskiego

 


Adobe Reader

Do odczytania dokumentów wymagany jest program Adobe Reader. Jego najnowszą wersję można pobrać stąd.