Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Plan lekcji kl. 1 - 8, zajęcia dodatkowe

Rok szkolny 2020/2021

Plan lekcji:

 Klasy 1-3

D

 

GODZ.

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

PONIEDZIAŁEK

1

8:00 - 8:45

e.w.

 

j.ang.

2

8:55 - 9:40

e.w.

j.ang.

e.w.

3

9:50 - 10:35

e.w. wf

religia

e.w.

4

10:45 - 11:30

religia

e.w. wf

e.w.

5

11:40 - 12:25

j.ang.

e.w.

 

6

12:45 - 13:30

 

e.w.

 

WTOREK

1

8:00 - 8:45

e.w.

e.w.

e.w. infor

2

8:55 - 9:40

e.w.wf

e.w.

e.w.

3

9:50 - 10:35

e.w.

e.w.

e.w.

4

10:45 - 11:30

e.w.

e.w.

e.w.

5

11:40 - 12:25

e.w.infor.

religia

e.w. wf

6

12:45 - 13:30

 

 

 

ŚRODA

1

8:00 - 8:45

 

 

e.w.

2

8:55 - 9:40

e.w.

e.w.

e.w.

3

9:50 - 10:35

j. ang.

e.w.

religia

4

10:45 - 11:30

e.w.

e.w.

j.ang.

5

11:40 - 12:25

religia

j.ang.

 

6

12:45 - 13:30

 

 

 

CZWARTEK

1

8:00 - 8:45

e.w.

 

e.w.

2

8:55 - 9:40

e.w.

 

e.w.

3

9:50 - 10:35

e.w.

e.w.

e.w. wf

4

10:45 - 11:30

e.w.

e.w.

e.w.

5

11:40 - 12:25

 

e.w.

 

6

12:45 - 13:30

 

 

 

PIĄTEK

1

8:00 - 8:45

 

 

religia

2

8:55 - 9:40

e.w.

 

e.w.

3

9:50 - 10:35

e.w.

e.w.

e.w.

4

10:45 - 11:30

e.w. wf

e.w.

e.w.

5

11:40 - 12:25

e.w.

e.w.

e.w. wf

6

12:45 - 13:30

 

e.w. basen

 

7

13:40 – 14:25

 

e.w. basen

 

Klasy 4-8

D

 

GODZ.

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

PONIEDZIAŁEK

1

8:00 - 8:45

-

j.pol

matem

j.ang

chemia

2

8:55 - 9:40

religia

religia

j.ang

infor

fizyka

3

9:50 - 10:35

matem

j.ang

tech

chemia

j.pol

4

10:45 - 11:30

j.ang

matem

j.pol

chemia

e_dla_bez

5

11:40 - 12:25

matem

 

infor

j.niem

chemia

6

12:45 - 13:30

j.pol

 

wf

matem

j.niem

7

13:40 – 14:25

 

 

 

j.pol

matem

WTOREK

1

8:00 - 8:45

wf

wf

hist

 

 

2

8:55 - 9:40

plastyka

plastyka

wf

biol

wos

3

9:50 - 10:35

wf

wf

plast

matem

j.pol

4

10:45 - 11:30

religia

religia

j.ang

plastyka

matem

5

11:40 - 12:25

muzyka

muzyka

matem

j.pol

j.ang

6

12:45 - 13:30

wdż

matem

religia

j.pol

j.ang

7

13:40 – 14:25

 

wdż

 

religia

religia

8

14:35 – 15:20

 

 

 

religia

religia

ŚRODA

1

8:00 - 8:45

matem

infor

wf

j.ang

g.wych

2

8:55 - 9:40

infor

j.ang

matem

wf

wf

3

9:50 - 10:35

wf

wf

j.pol

fizyka

Infor

4

10:45 - 11:30

j.pol

hist

religia

muzyka

biol

5

11:40 - 12:25

g.wych.

tech

g.wych

biol

hist

6

12:45 - 13:30

wf

wf

 

j.pol

wos

7

13:40 – 14:25

 

j.pol

 

hist

j.pol

CZWARTEK

1

8:00 - 8:45

hist

g.wych.

biol

geogr

j.pol

2

8:55 - 9:40

J.ang

matem

j.pol

hist

geogr

3

9:50 - 10:35

j.pol

j.pol

geogr

matem

hist

4

10:45 - 11:30

j.ang

biol

muzyka

wf

wf

5

11:40 - 12:25

przyr

 

j.ang

wf

wf

6

12:45 - 13:30

 

 

wdż

matem

j.ang

7

13:40 – 14:25

 

 

 

 

matem

8

14:35 – 15:20

 

 

 

wdż

 

PIĄTEK

1

8:00 - 8:45

-

geogr

hist

j.pol

 

2

8:55 - 9:40

j.pol

hist

wf

geogr

fizyka

3

9:50 - 10:35

tech

j.pol

j.pol

wf

wf

4

10:45 - 11:30

matem

j.pol

j.pol

j.ang

matem

5

11:40 - 12:25

przyr

j.ang

matem

j.niem

j.pol

6

12:45 - 13:30

j.pol

matem

 

g.wych

j.niem

7

13:40 – 14:25

 

 

 

fizyka

wdż

 Zajęcia dodatkowe:

Rodzaj zajęć dodatkowych

Dla kogo?

Kiedy?

(dzień, godzina)

Imię i nazwisko opiekuna

Zaj. rozwijające kreatywność

kl.1

Czwartek 11:40 – 12:25

p. K. Grajcar

Zaj. pozalekcyjne wiedzy

kl.2

Czwartek 8:55 – 9:40

p. A. Łysoń

Zaj. rozwijające kreatywność

kl.3

Poniedziałek i czwartek 11:40-12:25

p. Z. Świstak

Zaj. pozalekcyjne wiedzy

kl.6

Wtorek 13:40 – 14:25

p. G. Gieroń

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze

kl. 4i5

kl.8

Wtorek 13:40 – 14:25

Poniedziałek 14:35-15:20

p. M. Lipartowska

Zaj. pozalekcyjne wiedzy

kl.7

Czwartek 13:40-14:25

p. K. Musialik - Herman

Zaj. dydaktyczno- wyrównawcze

kl.6

Środa 12:45-13:30

p. T. Staniec

Zaj. rozwijające kreatywność

kl.4

Poniedziałek 13:40 – 14:25

p. A. Cygan

Zaj. rozwijające kreatywność

kl.5

Poniedziałek 11:40 – 12:25

p. A. Cygan

Zaj. rozwijające kreatywność

kl.7

Poniedziałek14:35 – 15:20

p. A. Cygan

Zaj. rozwijające kreatywność

kl.8

Piątek 8:00-8:45

p. A. Cygan

Zaj. korekcyjno- kompensacyjne

kl.1

kl.3

kl.5i6

kl.4i8

Środa 8:00 – 8:45

Środa 11:40-12:25

Czwartek 12:45-13:30

Piątek 8:00-8:45

p. K. Grajcar