Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Organizacje i koła zainteresowań

 

Organizacje i koła zainteresowań.

 Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Istniało od 24. października 2002 r. do 2011 r. Pierwszą opiekunką koła była p. Z. Świstak.  Do 2008 r. opiekunką koła była p. Ewa Grygiel, później p. Katarzyna Kobis. Koło szkolne współpracowało z oddziałem okręgowym w Częstochowie. Każdego roku uczestniczyliśmy m.in. w spotkaniach z Mikołajem, braliśmy udział w konkursach teatrzyków szkolnych oraz zbieraliśmy pieniądze na działalność towarzystwa ze sprzedaży cegiełek.

 

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

Opiekunkami koła byli: p. Katarzyna Miarka i p. Anita Urbańska. Koło organizowało rajdy i wycieczki dla młodzieży naszej szkoły.W roku szkolnym 2011/2012 opiekunem koła został p. Tadeusz Staniec. Od 2013 r. koło zawiesiło działalność.

 

Gazetka szkolna "Pod Lupą"

Gazetka działa od roku 2006. Redagują ją uczniowie klas 4-6 pod opieką p. Moniki Lipartowskiej. Gazetka cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów naszej szkoły. W roku szkolnym 2007/2008 zdobyła wyróżnienie w "X Częstochowskim Przeglądzie Gazet Szkolnych".

 W roku szkolnym 2008/2009 redakcja gazetki otrzymała podziękowanie za udział w XI Częstochowskim Przeglądzie Gazetek Szkolnych. Aby obejrzeć dyplom naciśnij tutaj:

czerwiec 2009

 

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

Pierwsza wzmianka w kronice o działalności ukazała się 8. marca 1972 r. Opiekunką koła była p. Maria Sekret. Koło to organizowało między innymi spotkania dla samotnych pań z okazji Dnia Kobiet. Obecną opiekunką koła jest p. Klaudia Musialik-Herman. Koło zajmuje się organizacją akcji propagandowych, m.in. "Narkotyki = AIDS = Śmierć", "Krew darem życia". Co roku SK PCK organizuje zbiórki żywności dla zwierząt ze schroniska.

 

Legitymacja PCK

 

Liga Ochrony Przyrody

Pierwszą opiekunką koła była p. Anita Urbańska. Do głównych zadań należy organizacja akcji związanych ze Sprzątaniem Świata i Dniem Ziemi. Na terenie szkoły znajduje się gablota w której znajdują się informacje dotyczące działalności koła.

W roku szkolnym 2011/2012 opiekunką koła została p. Katarzyna Miarka.

Od roku szkolnego 2012/2013 opiekunką koła została p. Magdalena Zwolska-John. Obecnie działalność koła została zawieszona

Legitymacja LOP

 

Euro-Szkoła

Szczegóły na specjalnej stronie poświęconej Klubowi Europejskiemu Euro-Szkoła

 

Szkolny Klub Sportowy

Pierwsza wzmianka w kronice ukazała się w roku szkolnym 1966/1967 kiedy prowadzącym został p. Marian Bystry. SKS od tamtych czasów do dzisiejszego dnia zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. Obecnie opiekunką SKS jest p. Katarzyna Miarka, nauczycielka W-F. Obecnie zajęcia sportowe odbywają się w ramach ZAJĘĆ SPORTOWO - REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH.