Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Certyfikaty

Dnia 9. czerwca 2006 roku nasza szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła promująca przedsiębiorczość". Inicjatywa programu proprzedsiębiorczości wypłynęła z naszej szkoły. Autorkami programu są pani dyr.Grażyna Jędrzejczyk, p. Zofia Świstak oraz p. Lidia Piestrzyńska

Certyfikat

Dnia 10 stycznia 2012 r. redakcja naszej szkolnej gazetki "Pod lupą" otrzymała certyfikat za uczestnictwo w  I edycji projektu Junior Media. Gratulujemy młodym dziennikarzom i opiekunce gazetki szkolnej p.Monice Lipartowskiej.

Dnia 20 listopada 2012 r. szkoła nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem "Klubu Bezpiecznego Puchatka". Stało się to dzięki uczestnictwu uczniów klasy I i ich wych. Zofii Świstak w ogólnopolskim programie edukacyjnym, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. 

Potwierdzenie ukończenia programu

  W roku szkolnym 2012/2013 szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji "Przyjazna Szkoła" . Za udział otrzymaliśmy certyfikat.

DSCF004.jpg

Dnia 8 grudnia 2015 r. uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem p. Zofii Świstak zakończyli zajęcia w Akademii Bezpiecznego Puchatka i otrzymali prawo posługiwania się Certyfikatem potwierdzającym udział w VII edycji tego programu .

Nagroda

Dnia 24 lutego 2017 r. uczniowie klas 1-3 wzięli udział w warsztatach z animacji. Szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający udział w tym przedsięwzięciu. Warsztaty  będą odbywały się cyklicznie w każdym roku szkolnym.

W listopadzie 2018 r. uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem p. Zofii Świstak zakończyli cykl zajęć z zakresu bezpieczeństwa na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie i otrzymali prawo posługiwania się Certyfikatem potwierdzającym udział w X-tej edycji programu edukacyjnego "Akademia Bezpiecznego Puchatka".

Certyfikat

W marcu 2019 r. otrzymaliśmy kolejny Certyfikat od Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie za aktywny udział w ogólnopolskim programie edukacji filmowej.