Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Świetlica

Od listopada 1932 roku nauczyciele prowadzili przy szkole świetlicę - dla starszych wieczorem, a po lekcjach dla dzieci szkolnych. W świetlicy oprócz różnych pism, były gry i zabawy. Na wieczornych spotkaniach wygłaszano referaty i śpiewano pieśni ludowe.

15 maja 1949 roku uruchomiono świetlicę w byłym budynku dworskim. Świetlica istniała przy miejscowym kole ZNP.

3 listopada 1965 roku zorganizowano świetlicę w szkole. Rodzice sami wykonali warcaby, szachownice i pionki. Na zajęciach świetlicowych wyświetlano filmy-przezrocza.

Świetlicę zorganizowano ponownie w 2002 roku. W świetlicy dzieci mogą odrabiać lekcje, uczestniczą w zajęciach plastycznych i muzycznych, są gry i zabawy.

Rok szkolny 2020/21

Biblioteka czynna do godz. 15:40