Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Historia sztandaru szkoły

W 1928 roku dla uczczenia niepodległości państwa, społeczność rząsawska postanowiła kupić sztandar dla szkoły. Rodzice składali bezimienne ofiary, a dzieci przygotowały przedstawienie pod tytułem "Żelazny wilk" z którego dochód w wysokości 74 zł 64 gr przeznaczyły na ten cel. Ponad to młodzież szkolna składała ofiary do puszki, którą rozbiły 30. października 1929 roku, a zawartość jej 6 zł 44 gr przekazała na sztandar.

Sztandar zamówiono w zakładzie Sióstr Magdalenek w Częstochowie na ulicy Barbary za sumę 360 zł.

W niedzielę 10. listopada 1929 roku odbyło się w kościele uroczyste poświęcenie sztandaru szkolnego przez ks. Jana Łabędę - proboszcza parafii Rędziny. Na rodziców chrzestnych przy poświęceniu poproszono obywateli ziemskich: p. St. Rogowskiego z Rząsaw (wskutek choroby nie mógł przybyć i zamiast niego był p. inż. L. Rogowski) i p. L. Kanigowską z Marianki, oraz wybrano: p. A. Ratoniową z Rząsaw, p. Ratoniową z Marianki Kościeliskiej (nie przyszła na uroczystość z niewiadomych przyczyn), p. F. Noconia z Rząsaw i p. J. Kolewińskiego z Marianki Rędzińskiej (nie przyszedł na uroczystość z niewiadomych przyczyn). Po poświęceniu wbito pamiątkowe gwoździe przez: ks. Jana Łabędę, p. L. Kanigowską, p. Rogowskiego,  p. F. Noconia, od nauczycieli i od dzieci. W dniu 11. listopada 1929 roku szkoła brała udział w nabożeństwie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. W tym dniu wykonano pierwsze zdjęcie sztandaru.

8. maja 1945 roku ukazała się ostatnia wzmianka w kronice o sztandarze szkoły:

"Rok szkolny zakończono w dniu 14. lipca 1945 r. uroczystym nabożeństwem w kościele parafialnym w Rędzinach. Jak widać kronika ocalała. Ocalał również sztandar szkolny. Niemcy skapitulowały w dniu 8 maja 1945 r, a tym samym druga wojna światowa została w Europie zakończona."

Na sztandarze znajdował się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Orzeł Biały.

Pierwszy sztandar szkoły

 

Z okazji obchodów 70-lecia szkoły, ówczesny dyrektor p. A. Rydz i społeczność Rząsaw ufundowali nowy sztandar  wg projektu nauczycielki, p. Z. Świstak. Jubileusz rozpoczęto uroczystym poświęceniem nowego sztandaru w kościele. Tarcza znajdująca się na sztandarze szkolnym wykorzystywana jest jako logo szkoły

Sztandar szkoły