Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Rok: 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwiec, 2020 (11:17) | Bez kategorii

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbyła się tradycyjna uroczystość związana z zakończeniem roku szkolnego. Wychowawcy pożegnali uczniów na spotkaniach, które przebiegały według przygotowanego harmonogramu. Mimo to chociaż przez chwilę dzieci mogły pobyć razem i porozmawiać ze swoimi nauczycielami. Wszystkim bardzo brakuje osobistego kontaktu i wrzawy wypełniającej mury szkolne. [...]

Zakończenie roku Szkolnego i Katechetycznego

25 czerwiec, 2020 (20:55) | Bez kategorii

Z okazji zakończenia roku Szkolnego i Katechetycznego ks. Janusz Plaszczyk zaprasza na Mszę Świętą, która odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020 r. o godz. 9:00. W związku z tym wydarzeniem kieruje do wszystkich kilka ważnych słów na okres wakacji i urlopów.
Aby przeczytać naciśnij "czytaj dalej"

Historyczny egzamin

16 czerwiec, 2020 (14:34) | Bez kategorii

We wtorek 16 czerwca rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, podsumowujący naukę w szkole podstawowej. Uczniowie planowo mieli napisać swój egzamin w kwietniu, jednak z powodu pandemii koronawirusa został on przesunięty aż na czerwiec. Egzamin ósmoklasisty 2020 jest niewątpliwie wyjątkowy. Pandemia i związane z nią obostrzenia spowodowały, że przygotowano specjalne zalecenia,których przestrzeganie ma zminimalizować ryzyko zakażenia [...]

Uwaga Rodzice przedszkolaków!

14 czerwiec, 2020 (20:35) | Bez kategorii

Podajemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
Aby obejrzeć listę naciśnij "czytaj dalej"

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca podczas egzaminu

4 czerwiec, 2020 (12:38) | Bez kategorii

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 podczas organizowania i przeprowadzania egzaminów w roku 2020 w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy.
Aby przeczytać tekst procedury naciśnij "czytaj dalej"

Pilne! Prosimy o zapoznanie się z procedurą

4 czerwiec, 2020 (12:27) | Bez kategorii

Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-COV-2 prosimy o zapoznanie się z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Częstochowie.
Aby przeczytać procedurę naciśnij "czytaj dalej"

Uwaga ósmoklasiści!

26 maj, 2020 (12:07) | Bez kategorii

Dokonano  aktualizacji "Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)", znajdującego się na stronie RODN "WOM" w Częstochowie pod adresem

 
https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/  w zakresie:
- harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,
- zasad przeprowadzania egzaminów w 2020r. - regulacji prawnych,
- przygotowania do egzaminów zewnętrznych - wytyczne MEN, CKE [...]

Uwaga rodzice, pracownicy szkoły oraz uczniowie! Pilne!

20 maj, 2020 (16:09) | Bez kategorii

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych oraz o wypełnienie stosownych oświadczeń, które można pobrać poniżej otwierając „czytaj dalej”.

Uwaga ósmoklasiści!

20 maj, 2020 (10:01) | Bez kategorii

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020
język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00
matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00
język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00
Terminy egzaminów 2020. MEN i CKE publikują harmonogram
Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się [...]

Wyniki świątecznego konkursu

28 kwiecień, 2020 (16:09) | Bez kategorii

Ogłaszamy wyniki konkursu na najładniejszą kartkę wielkanocną, który przygotowali p. Paulina Orman - Nocuń i p. Ryszard Kubicki. W kategorii uczniów przedszkola I miejsce zajęła Natalia Kukuła. W kategorii uczniów szkoły podstawowej I miejsce zajęły: Julia Błasikiewicz kl.1 i Aleksandra Kukuła kl.1.
Aby obejrzeć prace dziewczynek naciśnij "czytaj dalej"