Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Ogłoszenie

Ważne ogłoszenie
Prosimy o zapoznanie się z ofertą kompleksowego ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży szkolnej oraz personelu przygotowaną dla naszej szkoły.

ŚciągnijStawki


Kliknij tutaj, aby przejść na stronę Miejskiego Przedszkola nr 39!


Want to know something about our school? Click here!

Chcesz dowiedzieć się czegoś o naszej szkole? Kliknij tutaj!


AktualnościProcedura bezpieczeństwa obowiązująca podczas egzaminu

Napisano dnia: 4. czerwiec 2020

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 podczas organizowania i przeprowadzania egzaminów w roku 2020 w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy.

Aby przeczytać tekst procedury naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

Pilne! Prosimy o zapoznanie się z procedurą

Napisano dnia: 4. czerwiec 2020

Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-COV-2 prosimy o zapoznanie się z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Częstochowie.

Aby przeczytać procedurę naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

Uwaga ósmoklasiści!

Napisano dnia: 26. maj 2020

Dokonano  aktualizacji "Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)", znajdującego się na stronie RODN "WOM" w Częstochowie pod adresem

 

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/  w zakresie:

- harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

- zasad przeprowadzania egzaminów w 2020r. - regulacji prawnych,

- przygotowania do egzaminów zewnętrznych - wytyczne MEN, CKE i GIS.

Uwaga rodzice, pracownicy szkoły oraz uczniowie! Pilne!

Napisano dnia: 20. maj 2020

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych oraz o wypełnienie stosownych oświadczeń, które można pobrać poniżej otwierając „czytaj dalej”.

Czytaj dalej »

Uwaga ósmoklasiści!

Napisano dnia: 20. maj 2020

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020

język polski - 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00

język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00

Terminy egzaminów 2020. MEN i CKE publikują harmonogram

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenie. Więcej informacji:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Więcej o terminach w postępowaniu rekrutacyjnym znajdziecie poniżej.

Aby obejrzeć informacje naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

Wyniki świątecznego konkursu

Napisano dnia: 28. kwiecień 2020

Ogłaszamy wyniki konkursu na najładniejszą kartkę wielkanocną, który przygotowali p. Paulina Orman - Nocuń i p. Ryszard Kubicki. W kategorii uczniów przedszkola I miejsce zajęła Natalia Kukuła. W kategorii uczniów szkoły podstawowej I miejsce zajęły: Julia Błasikiewicz kl.1 i Aleksandra Kukuła kl.1.

Aby obejrzeć prace dziewczynek naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

Wyniki rekrutacji do klasy 1

Napisano dnia: 22. kwiecień 2020

22 kwietnia opublikowana została lista dzieci (spoza rejonu) zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do naszej szkoły.

Aby obejrzeć listę naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Napisano dnia: 8. kwiecień 2020

Od 8 kwietnia zostały podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych. W celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu dziecka należy zalogować się na konto kandydata na stronie:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/default.aspx


Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas I Publicznych Szkół Podstawowych zobowiązani są w terminie 8-17 kwietnia 2020r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki. Potwierdzenie woli przyjęcia należy dokonywać zdalnie, tj. wysyłając do szkoły e-mail z potwierdzeniem o treści:" Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka …….. (imię i nazwisko) do Szkoły Podstawowej nr … w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021" lub telefonicznie (w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości wysyłania wiadomości z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Poniżej (czytaj dalej) przedstawiamy listę dzieci zakwalifikowanych spoza rejonu.

Aby obejrzeć listę naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola nr 39

Napisano dnia: 8. kwiecień 2020

Publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Miejskiego Przedszkola nr 39 ( naciśnij "czytaj dalej"). Więcej informacji na stronie naszego przedszkola.

Aby obejrzeć listę naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

Konkurs fotograficzny “Zwykłe może być niezwykłe”

Napisano dnia: 7. kwiecień 2020

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie fotograficznym, w którym swoje ciekawe zdjęcia uczeń przesyła wraz ze zgodą na adres organizatora konkursu lub na adres mailowy: technika2007@op.pl Więcej informacji znajdziecie w zakładce "Świetlica".