Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Uwaga ósmoklasiści!

Napisano dnia: 26. maj 2020

Dokonano  aktualizacji "Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)", znajdującego się na stronie RODN "WOM" w Częstochowie pod adresem

 

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/  w zakresie:

- harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,

- zasad przeprowadzania egzaminów w 2020r. - regulacji prawnych,

- przygotowania do egzaminów zewnętrznych - wytyczne MEN, CKE i GIS.