Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Uwaga rodzice, pracownicy szkoły oraz uczniowie! Pilne!

Napisano dnia: 20. maj 2020

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych oraz o wypełnienie stosownych oświadczeń, które można pobrać poniżej otwierając „czytaj dalej”.

ŚciągnijOświadczenie pracownika, pełnoletniego ucznia

ŚciągnijOświadczenie uczniowie niepełnoletni

ŚciągnijProcedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy

ŚciągnijProcedura postępowania na wypadek podejrzenia choroby koronawirusowej