Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Jubileusz naszej szkoły

Napisano dnia: 29. październik 2015

W środę 28 października uroczyście obchodziliśmy jubileusz 90-lecia naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św., podczas której  kazanie wygłosił ksiądz doktor Jarosław Grabowski. W czasie kazania usłyszeliśmy  piękne słowa o naszej jubilatce, a podczas modlitwy dzieci wspólnie z księdzem utworzyły wielki krąg. Po Mszy św. udaliśmy się do szkoły. Tutaj czekało nas wiele atrakcji, a najważniejszą było pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły. Zanim pierwszaki przedstawiły swój program artystyczny, p. Magdalena Zwolska-John powitała zebranych gości. W tym dniu odwiedzili nas: zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy p. Jarosław Marszałek, radne miasta: p. Małgorzata Iżyńska i p. Krystyna Stefańska, kierownik referatu Wydziału Edukacji UM p. Katarzyna Cętkowska-Wydmuch, zastępca przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ Solidarność p. Dorota Kaczmarek oraz zastępca prezesa ZNP p. Edyta Książek, przedstawicielki: Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli p. Maria Przymus oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego p. Jadwiga Mielczarek, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół: p. Zdzisława Wiewiórowska Gimnazjum nr 20, p. Ewa Dworzańska SP nr 25 oraz p. Małgorzata Stachurska z Miejskiego Przedszkola nr 25. Na uroczystość przybyli również zaproszeni byli dyrektorzy p. Maria Sekret i p. Grażyna Jędrzejczyk oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły: p. Hanna Bartelak i p. Helena Wawrzak. Po  wystąpieniu  p. Dyrektor, wysłuchaliśmy krótkiej historii dzielnicy Rząsawa, a przede wszystkim szkoły, którą przedstawiła p. Katarzyna Grajcar. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Po długim oczekiwaniu nadszedł czas na występ klasy I pod opieką wychowawczyni p. Zofii Świstak. Pierwszaki zaprezentowały się w przedstawieniu razem z " 90 letnim duchem" Szkoły Podstawowej nr 51. W takim towarzystwie i przed takim egzaminatorem musiały wypaść śpiewająco. Mimo to, że większość z nich ma dopiero sześć lat, brawurowo pokazały swoje umiejętności, spontaniczność, a przede wszystkim brak skrępowania i tremy. Po zdanym egzaminie wszyscy zostali pasowani na uczniów przez p. Jarosława Marszałka i p. Dyrektor. Rodzice nie zapomnieli o wspaniałych prezentach. Po części artystycznej wszyscy udali się na poczęstunek oraz zwiedzanie wystawy jubileuszowej i Izby Pamięci i Historii Szkoły.

Aby obejrzeć zdjęcia z uroczystości naciśnij "czytaj dalej"