Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Ogłoszenie

Ważne ogłoszenie


Kliknij tutaj, aby przejść na stronę Miejskiego Przedszkola nr 39!


Want to know something about our school? Click here!

Chcesz dowiedzieć się czegoś o naszej szkole? Kliknij tutaj!


AktualnościBudżet Obywatelski w Częstochowie

Napisano dnia: 13. listopad 2020

Zdecyduj o swojej dzielnicy!  Zagłosuj na zadanie ogólnomiejskie nr 2 "Łączy nas CHODNIK".

Aby obejrzeć plakat naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

Ogólnopolska akcja Szkoła do Hymnu

Napisano dnia: 9. listopad 2020

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do wzięcia udziału w akcji Szkoła do Hymnu. Akcja polega na odśpiewaniu przez społeczność szkolną czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Wykonanie hymnu powinno się odbyć 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11.

Aby obejrzeć logo akcji naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Napisano dnia: 8. listopad 2020

5 listopada obchodzimy jedno z najsympatyczniejszych świąt - Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Niestety w tym roku, ze względu na pandemię, obchody były bardzo skromne. Nie mogliśmy się spotkać i wspólnie świętować, dlatego każda klasa otrzymała do wykonania kolorowanki z najpopularniejszych filmów z Wytwórni Walta Disneya. Uczniowie wywiązali się ze swojego zadania "śpiewająco". Teraz nie lada wyzwanie  przed p. Zosią Świstak i p. Mariuszem Miarką, aby wybrać najlepsze prace.

Aby obejrzeć prace naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

Pilne!

Napisano dnia: 23. październik 2020

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I - III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dzieci w przedszkolach i uczniów szkół podstawowych pozostaje bez zmian. stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV - VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

“Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2020″

Napisano dnia: 7. październik 2020

Towarzystwo Patriotyczne "Kresy" w Częstochowie organizuje zbiórkę charytatywną dla Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów). Akcja polega na zbiórce słodyczy (z długim terminem ważności), nowych zabawek i książek. Święty Mikołaj zebrane dary przekaże polskim dzieciom na Kresach. Zachęcamy do udziału w akcji rodziców i dzieci z naszej placówki. Dary przynosimy do szkoły.

Aby obejrzeć plakat naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

“Jem zdrowo i kolorowo” - podsumowanie zeszłorocznej akcji

Napisano dnia: 3. październik 2020

Dnia 2 października panie Monika Lipartowska i Kasia Grajcar podsumowały wyniki ubiegłorocznej edycji projektu "Jem zdrowo i kolorowo", niefortunnie przerwanej przez pandemię koronawirusa. Bezapelacyjną zwyciężczynią została siódmoklasistka Maja Szczypiór. Gratulujemy!

Czytaj dalej »

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Napisano dnia: 14. wrzesień 2020

Dyrektor Szkoły ogłasza III nabór na stanowisko nauczyciela do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu "Odkryj w sobie talent". Oferta dotyczy zajęć wyrównujących dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z j. angielskiego.

ŚciągnijOgłoszenie o naborze

ŚciągnijZałącznik1_Wykaz

ŚciągnijZałącznik2_Formularz zgłoszeniowy

ŚciągnijZałącznik3_Oświadczenia

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Napisano dnia: 3. wrzesień 2020

Prosimy o zapoznanie się z "Zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły i zasadami zachowania dystansu społecznego" obowiązującymi w naszej placówce:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. w drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tylko rodzice/opiekunowie prawni dzieci z pierwszej klasy), zachowując zasady:

a/ jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi

b/ dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m

c/ dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

Napisano dnia: 2. wrzesień 2020

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą funkcjonowania szkoły w czasie epidemii  COVID- 19 opracowanej na podstawie wytycznych GIS, aktualnych przepisów prawa, uwzględniającej specyfikę placówki. Zachęcamy również do przejrzenia plakatów „Bezpieczny powrót do szkoły”.

 

Aby przeczytać dokumenty naciśnij „czytaj dalej”

Czytaj dalej »

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Napisano dnia: 27. sierpień 2020

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy w ograniczonej formie1 września 2020 r.

Harmonogram spotkań:

godz.8:00 - klasy 5-8

godz. 8:30 - Msza św.

godz. 9:15 - klasy 1-4

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach bez udziału Rodziców, za wyjątkiem klasy pierwszej (dziecko+1 rodzic). Rodziców prosimy o przyjście w maseczkach. Wszyscy dezynfekujemy ręce przy wejściu na teren placówki. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości.