Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Szkoła Podstawowa nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Ogłoszenie

Ważne ogłoszenie


Kliknij tutaj, aby przejść na stronę Miejskiego Przedszkola nr 39!


Want to know something about our school? Click here!

Chcesz dowiedzieć się czegoś o naszej szkole? Kliknij tutaj!


AktualnościPilne!

Napisano dnia: 23. październik 2020

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I - III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dzieci w przedszkolach i uczniów szkół podstawowych pozostaje bez zmian. stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV - VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

“Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2020″

Napisano dnia: 7. październik 2020

Towarzystwo Patriotyczne "Kresy" w Częstochowie organizuje zbiórkę charytatywną dla Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów). Akcja polega na zbiórce słodyczy (z długim terminem ważności), nowych zabawek i książek. Święty Mikołaj zebrane dary przekaże polskim dzieciom na Kresach. Zachęcamy do udziału w akcji rodziców i dzieci z naszej placówki. Dary przynosimy do szkoły.

Aby obejrzeć plakat naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

“Jem zdrowo i kolorowo” - podsumowanie zeszłorocznej akcji

Napisano dnia: 3. październik 2020

Dnia 2 października panie Monika Lipartowska i Kasia Grajcar podsumowały wyniki ubiegłorocznej edycji projektu "Jem zdrowo i kolorowo", niefortunnie przerwanej przez pandemię koronawirusa. Bezapelacyjną zwyciężczynią została siódmoklasistka Maja Szczypiór. Gratulujemy!

Czytaj dalej »

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Napisano dnia: 14. wrzesień 2020

Dyrektor Szkoły ogłasza III nabór na stanowisko nauczyciela do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu "Odkryj w sobie talent". Oferta dotyczy zajęć wyrównujących dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych: zajęcia rozwijające kompetencje z j. angielskiego.

ŚciągnijOgłoszenie o naborze

ŚciągnijZałącznik1_Wykaz

ŚciągnijZałącznik2_Formularz zgłoszeniowy

ŚciągnijZałącznik3_Oświadczenia

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Napisano dnia: 3. wrzesień 2020

Prosimy o zapoznanie się z "Zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły i zasadami zachowania dystansu społecznego" obowiązującymi w naszej placówce:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. w drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tylko rodzice/opiekunowie prawni dzieci z pierwszej klasy), zachowując zasady:

a/ jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi

b/ dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m

c/ dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

Napisano dnia: 2. wrzesień 2020

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą funkcjonowania szkoły w czasie epidemii  COVID- 19 opracowanej na podstawie wytycznych GIS, aktualnych przepisów prawa, uwzględniającej specyfikę placówki. Zachęcamy również do przejrzenia plakatów „Bezpieczny powrót do szkoły”.

 

Aby przeczytać dokumenty naciśnij „czytaj dalej”

Czytaj dalej »

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Napisano dnia: 27. sierpień 2020

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy w ograniczonej formie1 września 2020 r.

Harmonogram spotkań:

godz.8:00 - klasy 5-8

godz. 8:30 - Msza św.

godz. 9:15 - klasy 1-4

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach bez udziału Rodziców, za wyjątkiem klasy pierwszej (dziecko+1 rodzic). Rodziców prosimy o przyjście w maseczkach. Wszyscy dezynfekujemy ręce przy wejściu na teren placówki. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości.

Aplikacja ProteGo Safe

Napisano dnia: 24. sierpień 2020

Rodzicu!

MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym zachęca do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Jest to narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. ProteGo Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności  zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGo Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Załączniki:

  1. 2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS
  2. 2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS
  3. 2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS

“Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.”

Napisano dnia: 21. sierpień 2020

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Częstochowie informuje, że rozpoczęła się w województwie śląskim akcja pn, "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny." Celem akcji jest przypomnienie o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń wirusem SARS - COV - 2. Prosimy wszystkich o zapoznanie się z ulotkami.

Aby obejrzeć ulotki naciśnij "czytaj dalej"

Czytaj dalej »

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Napisano dnia: 26. czerwiec 2020

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbyła się tradycyjna uroczystość związana z zakończeniem roku szkolnego. Wychowawcy pożegnali uczniów na spotkaniach, które przebiegały według przygotowanego harmonogramu. Mimo to chociaż przez chwilę dzieci mogły pobyć razem i porozmawiać ze swoimi nauczycielami. Wszystkim bardzo brakuje osobistego kontaktu i wrzawy wypełniającej mury szkolne. Do zobaczenia we wrześniu.